Om oss

people
  1. Om oss

Om oss
DETTA ÄR vi på STATELESSNESS

Vi är en organisation som startade under första halvan av 2020. Vårt syfte är att öka kunskapen om statslöshet och påverka politiken för att säkerställa allas rätt till en nationalitet.

Vi är en ideell, icke-partipolitisk och religiöst obunden organisation som arbetar mot statslöshet i Sverige. Vi tror på allas rätt till en nationalitet. Vi gör detta huvudsakligen genom utåtriktade aktiviteter såsom informationspridning och påverkansarbete.

Att vara statslös kan innebära att man inte har tillgång till sådant som medborgare vanligtvis har tillgång till. Man kan inte delta i politiska val, man kan inte gå i skolan och man kan inte heller få tillgång till sjukvård.