Resurser

catalogue
  1. Resurser

Resurser
Information OM statslöshet

Information och resurser gällande statslöshet i Sverige.

Barnbok (engelska):

”The Girl Who Lost her Country” där vi får träffa Neha, en flicka utan nationalitet, som reser runt i världen för att lära sig mer om hur olika barn och hur de påverkas av statslöshet.

Lärarmaterial (engelska):

Multidisciplinära, interaktiva, kreativa aktiviteter, Teaching about Statelessness with Neha är designad för att lära barn om gränser och att tillhöra, samt om medborgarskap och rättigheter, genom att titta på olika orsaker och effekter av statslöshet, genom att titta på exempel från runt om i världen. Målet med lärarmaterialet är att stärka elevernas förståelde om världen runt omkring dem, deras identitet och relation med andra, de rättigheter de har och vad de kan göra för att nyttja sina rättigheter.

Hemsida:

Boken och lärarmaterialet finns också tillgängligt på denna hemsida, fylld med annan information, material och aktiviteter. Hemsidan är utvecklad för att fungera för barn.

Seriebok (engelska):

Shapeless Shapes är en seriebok som handlar om identitet, tillhörighet, historia, xenofobi, frihet, rasism, diskriminering, aktivism, medborgarskap och statslöshet. Den visar en berättelse om hur världen varit, är och hur den kan se ut.