Hem

Sedan 2020

Vi är en organisation som startade under första halvan av 2020. Vårt syfte är att öka kunskapen om statslöshet och påverka politiken för att säkerställa allas rätt till en nationalitet.

Vad är statslöshet?

En person som inte har någon nationalitet eller medborgarskap räknas som statslös. Personen anses då inte tillhöra något land. Detta kan bero på att personen tillhör en minoritet som diskriminerats och därmed inte fått någon nationalitet.

Man kan också bli statslös genom att nya länder bildas eller gränser omformas. Palestinier är ett exempel på personer som är statslösa på grund av detta. Det finns också länder i världen där kvinnor diskrimineras och därmed inte kan ge sin nationalitet till sina barn vilket resulterar i att barnet blir statslöst.Ofta beror statslöshet på att lagen inte formulerats så att alla säkerställs en nationalitet, eller på grund av att barn inte registreras när de föds.

Att vara statslös kan innebära att man inte har tillgång till sådant som medborgare vanligtvis har tillgång till. Man kan inte delta i politiska val, man kan inte gå i skolan och man kan inte heller få tillgång till sjukvård

Om du är statslös.

Du som är statslös får gärna vara med i vår referensgrupp. Referensgruppen träffas med jämna mellanrum för att ge organisationen information om vad som är viktigt just nu. Referensgruppen får möjlighet att påverka organisationens arbete. För att bli medlem i referensgruppen, kontakta Jehna Al-Moushahidi på jehna.alm@gmail.com.